Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” zaprasza do udziału w konkursie „15 lat Polski w Unii Europejskiej” na najlepsze hasło promujące członkostwo naszego kraju we wspólnocie europejskiej. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł.

Zgłoszenia można składać do 17 czerwca br. Łącznie nagrodzone zostaną trzy najlepsze hasła. Poniżej można zapoznać się z regulaminem oraz pobrać formularz zgłoszeniowy.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy Word