Już drugi raz członkom kamieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udało się „załapać” na uczestnictwo w bezpłatnym projekcie profesjonalnych wykładów w szczecińskim ZUT. Instytucją zarządzającą  projektem pt.”Trzeci wiek technologicznie” jest Ministerstwo do spraw rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a beneficjentem realizującym projekt – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Dzięki Unii Europejskiej i Funduszom Europejskim Wiedza Edukacja Rozwój, seniorzy mają możliwość bezpłatnego korzystania z najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej w salach wykładowych i pracowniach  ZUT, a także z bezpłatnego transportu i cateringu.

Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2018/19 odbyły się w budynku Wydziału Elektrycznego w Szczecinie, gdzie mieliśmy możliwość zapoznania się tematem laserów w gospodarce, technologią produkcji światłowodów i historią ich powstania (duży wkład mieli w tym  polscy naukowcy), a także uczestniczyliśmy w wykładzie na temat energochłonności domowego sprzętu i oszczędzania energii w naszych domach. Połączenie wiedzy technicznej, a zwłaszcza praktycznej, którą możemy wykorzystywać na co dzień, jest dla nas wspaniałym doświadczeniem.