Wójt Gminy Świerzno przedstawia wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.