Co mają zrobić osoby, które chcą wziąć udział w wyborach, ale 13 października będą poza miejscem zameldowania? To jedno z najczęściej zadawanych w ostatnich dniach pytań. Każdy, kto będzie przebywać poza miejscem, w którym jest zameldowany i tak może zagłosować. Musi jednak przynajmniej na kilka dni przed wyborami wypełnić pewne dokumenty.

Najpóźniej do 8 października w miejscowości, w której będzie przebywać w chwili wyborów, musi złożyć wniosek o dopisanie się na stałe do rejestru wyborców. Taki dokument trzeba złożyć w urzędzie miasta (gminy), ale można to zrobić również przez internet.

Drugi sposób to dopisanie się do spisu wyborców tylko na te najbliższe wybory do Sejmu i Senatu 2019. Takie formalności też należy spełnić do 8 października. Gdzie? W urzędzie miasta (gminy) lub przez internet.

Jeśli ktoś nie zdąży skorzystać z jednego z powyższych sposobów do 8 października, nadal ma jeszcze szansę, by wziąć udział w wyborach. Musi jednak do 11 października uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Taki dokument trzeba odebrać w urzędzie miasta (gminy) tam, gdzie jest się zameldowanym. Dokument zostanie wystawiony „od ręki”.