To był wyjątkowy dzień dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Dargobądzu otrzymała sztandar, który wprowadzono w asyście sztandarów zaprzyjaźnionych szkół i organizacji.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Dargobądzu to mała, ale nowocześnie wyposażona szkoła, o czym mogli przekonać się uczestnicy spotkania podczas zwiedzania placówki.

Uroczystość nadania sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak-Szczuckiej  w Dargobądzu to czas wyjątkowo radosny, podniosły i godny wpisania w karty naszej wolińskiej historii. Sztandar jest jednym z symbolów więzi integrującej uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz najbliższego środowiska. To znak rozpoznawczy, symbol historii, tradycji i pracy pokoleń grona pedagogicznego. Jestem szczególnie dumna, że tak wielu wychowanków tej szkoły dzisiaj wyrosło na tak mądrych i zaradnych ludzi. Wierzę, że Wasz sztandar zawsze będzie znakiem łączącym tych, którzy opuszczają progi szkoły jak i obecnych oraz przyszłych pokoleń – mówiła Burmistrz Ewa Grzybowska.

W czasie uroczystości padło wiele ciepłych słów pod adresem dyrekcji i nauczycieli, nie zabrakło hojnych  prezentów dla uczniów i instytucji. Rodzice wraz z pracownikami szkoły współorganizowali spotkanie, a uczniowie zapewnili godną oprawę tego ważnego wydarzenia.