W związku ze zmianą operatora Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Zdrowia w Dziwnowie informuję, że w dowolnym czasie mogą państwo złożyć w poprzedniej przychodni POZ tj. u operatora PARTNERMED, z siedzibą w Międzyzdrojach, wniosek o wydanie Państwu kopii Państwa dokumentacji medycznej.

Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po swoją dokumentację medyczną można wystąpić pisemnie na adres: Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje lub telefonicznie pod nr tel. : 91 328 01 79.

Dokumentacja może zostać przekazana Państwu osobiście w siedzibie PARTNERMED-u, za pośrednictwem Poczty Polskiej, ew. bezpiecznie (w zaszyfrowanym pakiecie) bezpośrednio do naszej placówki, pod warunkiem złożenia uprzednio przez Państwo stosownej deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki POZ.