Czuwaj! W drugiej połowie sierpnia 2021r. ogłosiliśmy konkurs na zaprojektowanie tablicy upamiętniającej 75. rocznicę utworzenia się harcerstwa wMiędzyzdrojach. W terminie do końca września b.r. był czas na składanie projektów, a na adres harcówki X Szczepu „Gniazdo” ZHP w Międzyzdrojach wpłynęło 5 prac konkursowych. 

Harcerskie jury w składzie: phm. Tomasz Rychłowski – komendant szczepu, dh. KewinTraut – przyboczny 44 GZ oraz Justyna Rzeźnik – rodzic, oceniło wszystkie prace konkursowe pod względem pomysłowości i metod ich wykonania, treści, a także zawartych w nich symbolik nawiązujących do Międzyzdrojów, harcerstwa, czy narodowych tradycji.

Główną wygranąw postaci nagrody rzeczowejo wartości 1000 zł harcerskie jury przyznało druhnie Ewelinie Wancisiewicz z Międzyzdrojów – drużynowej 44 Gromady Zuchowej „Pracowite Pszczółki”. Także przyznano wyróżnienie o wartości 500 zł, za ciekawą formę wykonania pracy konkursowej, dla druhny Natalii Łukaszczuk z Międzyzdrojów – zastępowej 34 Drużyny Harcerskiej „Orlęta”.

Przedstawiona koncepcja projektu druhny Eweliny zostanie przekazana w kolejnym etapie do dalszej obróbki profesjonalnej, która posłuży jako wzorzec do wykonanie harcerskiej tablicy upamiętniającej 75. rocznicę utworzenia się harcerstwa w  Międzyzdrojach. Odsłonięcie jej zaplanowano na wrzesień 2022 roku na terenie Centrum Integracji Społecznej (budynku dawnej szkoły przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach).  

Konkurs dofinansowano z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Komenda X Szczepu „Gniazdo” ZHP