20 marca 2019 roku odbyły się wybory sołtysa i do Rady Sołeckiej dla sołectwa Wicko. Zebranie miało miejsce w świetlicy ,,Wiklina” w Wapnicy. Także podczas tych wyborów zgromadzili się licznie mieszkańcy sołectwa. Na zebraniu obecni byli także przedstawiciele samorządu – burmistrz Mateusz Bobek, zastępca burmistrza Beata Kiryluk, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz oraz sekretarz gminy Adam Szczodry. Na przewodniczącego zebrania wiejskiego jednogłośnie wybrano Jerzego Zygmanowskiego. Odchodzący sołtys Piotr Płoński złożył sprawozdanie z działalności swojej oraz Rady Sołeckiej z minionej kadencji.

Na 139 osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu uczestniczyło 30 osób, tj.21,58%. Na funkcję sołtysa kandydowały 2 osoby, na nowego sołtysa został wybrany Marian Buśko. Do Rady Sołeckiej wybrano 4 osoby: Oskara Przybyszewskiego, Teresę Zygmanowską, Aleksandra Banachowicza oraz Piotra Płońskiego.

Nowo wybranemu Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej serdecznie gratulujemy a ustępującemu Panu Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej składamy podziękowania za dotychczasową pracę i zaangażowanie. Były to już ostatnie wybory sołeckie w naszej gminie.

Joanna Ścigała
Rzecznik prasowy
UM w Międzyzdrojach