Rada Miejska w Międzyzdrojach w trakcie czwartkowej sesji, zajmie się podziałem gminy na 15 okręgów jednomandatowych. Wszystko w związku z ostatnimi zmianami wyborczymi przyjętymi przez Prawo i Sprawiedliwość. 

Na koniec grudnia 2017 roku, w międzyzdrojskim spisie wyborczym znajdowały się 6232 osoby. Zgodnie z przepisami w skład rady będzie wchodzić tak jak dotychczas 15 radnych. Podział na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych w każdym okręgu ustala na wniosek burmistrza rada miejska według jednolitej normy przedstawicielstwa. Normę oblicza się poprzez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych.

Norma wynosi 415,47 (6232:15 = 415,47), czyli maksymalnie w okręgu może znajdować się 623 mieszkańców, a minimalnie 208 mieszkańców. Burmistrz proponuje, aby utrzymać dotychczasowy podział.