100-lecie niepodległości to także setna rocznica nadania Polkom praw wyborczych. Dlatego rok 2018 jest w naszym województwie Rokiem Kobiet. Kluczowym wydarzeniem jest plebiscyt „Głosu” i Urzędu Marszałkowskiego – Kobieta Roku. Plebiscyt jest skierowany do wszystkich kobiet w województwie zachodniopomorskim.

W każdym z powiatów zostaną wyłonione liderki, kobiety aktywne, działające na rzecz lokalnej społeczności i wyróżniające się swoją przedsiębiorczością. Laureatki zostaną wybrane osobno w Koszalinie, Szczecinie, Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim i wszystkich powiatach województwa zachodniopomorskiego.

– To duże przedsięwzięcie. W każdym powiecie mieszkańcy będą mogli zgłaszać dowolną liczbę kandydatek. Potem wybiorą te, które według nich szczególnie zasługują na wyróżnienie. Kobietę Roku Pomorza Zachodniego spośród kobiet, które zajmą pierwsze 100 miejsc w rankingu wojewódzkim wybierze specjalna kapituła – mówi red. Ynona Husaim-Sobecka, zastępca redaktora „Głosu Szczecińskiego”.

Zgłoszenia mógł dokonać każdy do 1 czerwca. Głosowanie rozpoczęło się 22 czerwca 2018 r. i potrwa do piątku, 13 lipca 2018 r. Czytelnicy swoimi głosami wybierają Kobietę Roku powiatu lub miasta. Laureatka, która zajmie pierwsze miejsce w powiecie otrzyma tytuł Kobiety Roku, pamiątkowy medal i dyplom oraz zaproszenie na dwuosobowy weekendowy pobyt SPA. Głosować na Kobietę Roku będzie można za pomocą SMS-ów i kuponów drukowanych na łamach „Głosu Szczecińskiego” i „Głosu Koszalińskiego”.

Kobieta Roku Pomorza Zachodniego (powiat kamieński)

Janina Kołodzińska, Golczewo, nominowana za wieloletnią działalność społeczną i edukacyjną. Obecnie Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie – SMS pod nr 72355 o treści KR.85

Bożena Marzec, Wolin, nominowana za działalność społeczną i charytatywną. Za swoją działalność na terenie gminy Wolin otrzymała wyróżnienie Wolińskiego Światowida 2017 – SMS pod nr 72355 o treści KR.82

Jadwiga Bober, Międzyzdroje, nominowana za upowszechnianie kultury i nauki, działalność społeczną, promowanie regionu – SMS pod nr 72355 o treści KR.84

Zofia Mimier, Ładzin, nominowana za poświęcenie i pasję z jaką prowadzi Szkołę. Dzięki niej dzieci nie dojeżdżają do innej szkoły – SMS pod nr 72355 o treści KR.87

Ewa Grzybowska, Grodno k. Międzyzdrojów, nominowana za tworzenie z powodzeniem projekty kierowane do dzieci i młodzieży przede wszystkim z obszarów wiejskich i małych miast. Dotyczą m.in. edukacji kulturalnej, artystycznej i nauki języków obcych – SMS pod nr 72355 o treści KR.83

Agata Grzybowska, Golczewo, nominowana za autorskie projekty kulturalne, organizowanie imprez kulturalnych, koordynowanie działań wolontariatu. Zwłaszcza za Objazdową Akademię Kultury, czyli domu kultury dla każdego – SMS pod nr 72355 o treści KR.81

Jolanta Janik, Kamień Pomorski, nominowana za konsekwentną pracę na rzecz podopiecznych. Dzięki jej staraniom w styczniu otwarto w Kamieniu Środowiskowy Dom Samopomocy. Organizacja zdobyła też fundusze na integrację rodzin zagrożonych ubóstwem i edukację dzieci w wieku przedszkolnym – SMS pod nr 72355 o treści KR.86