Jest to kolejna lokalna inicjatywa wyłoniona podczas ogłoszonego konkursu „Otwieramy się na siebie” w czerwcu br. Autorem inicjatywy jest nieformalna grupa Razem. Wydarzenie pn. „Wszyscy jesteśmy tacy sami” odbędzie się 27.08.(sobota), miejsce wydarzenia to parking przy restauracji Herbowa oraz sala widowiska GOKIS w Golczewie, godz. 13:00.

Głównym celem projektu jest zintegrowanie osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Jest to jednodniowe otwarte wydarzenie o charakterze rodzinnym wypełnione aktywnościami dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy.

Głównym elementem wydarzenia będzie plenerowa instalacja złożona z punktów warsztatowych tworzących swoista grę interaktywną dla wszystkich chętnych. Poprze gry i zabawy osoby pełnosprawne –  pod okiem osób niepełnosprawnych ich opiekunów oraz animatorów będą mogły „wejść w świat” osoby niepełnosprawnej. 

Podczas wydarzenia będzie również przeprowadzony panel dyskusyjno – warsztatowy dla wszystkich chętnych z savoir – vivru w relacjach z osobami niepełnosprawnymi, jak się zachować i jak reagować na osoby z różną niepełnosprawnością.  Ponadto podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji na ten dzień: wata cukrowa, bańki mydlane itp. uczestnicy otrzymają również  drobne upominki.

Wydarzenie zostanie zwieńczone występem artystycznym. Wszystkie inicjatywy będą koordynowane i wspierane w ramach projektu pn. „Otwieramy się na siebie” w ramach programu NCK Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.