Darowizna na rachunek Urzędu: Bank Spółdzielczy Wolin numer rachunku 28 9393 0000 0000 0156 2000 0170

Przelew Krajowy: Przelewy zagraniczne: SWIFT/BIC:GBWCPLPP PL 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010

Tytuł przelewu:  DAROWIZNA NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.

Zbiórka darów rzeczowych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 tel. 500 024 836, 500 024 833 

Dzieci pomagają dzieciom: Nabywając widokówkę przygotowaną przez uczniów szkół Gminy Wolin „Pejzaże Ukrainy” wspierasz dzieci z Ukrainy przebywające na terenie naszej gminy. Widokówki można nabyć w szkołach gminy, parafii, muzeum, bibliotece.