Pilnie odkupie lub przyjmę wózek inwalidzki patekp644@gmail.com