Mieszkańcy sołectwa Wołowiec wybrali nowego sołtysa, którym został Bartosz Łaba. Gratulacje złożył już Burmistrz Golczewa. – Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję. Sołtys na co dzień zajmuje się sprawami swojej lokalnej społeczności. Stara się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi pełniąc służbę dla dobra innych, która daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizację do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości i gminy – powiedział Maciej Zieliński.