Kolejny wolontariat członków kamieńskiego UTW odbył się w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. Wolontariuszki pomagały robić kartki na Wielkanoc, które w imieniu pensjonariuszy zostaną wysyłane do różnych firm z okazji Świąt Wielkanocnych. Niestety widać było gołym okiem jak z czasem wykruszają się mieszkańcy Domu, którzy mogą jeszcze uczestniczyć w zajęciach z  rękodzieła. Na początku współpracy UTW z DPS wokół stołu siedziało wiele osób zainteresowanych rękodziełem.

Niestety różne choroby i starzenie się mieszkańców powodują, że już tylko  pojedyncze osoby są zaangażowane w ciekawe przecież zajęcia. Mimo wszystko udało się ręcznie dużo „wyprodukować” bardzo kolorowych kartek z ciepłymi życzeniami świątecznymi, które zostaną wysłane do wielu instytucji pomagającym pensjonariuszom  śniatowskiego DPS.

UTW Kamień Pomorski