Już od kilku lat w kalendarz wydarzeń wolontariuszy – członków Stowarzyszenia UTW w Kamieniu Pomorskim weszły coroczne prace porządkowe na Cmentarzu Komunalnym w naszym mieście. Duża grupa wolontariuszy –  seniorów przed Świętem Zmarłych sprzątała teren wokół Kwatery Wojennej Saperów Wojska Polskiego oraz Lapidarium.

Liczne zadrzewienie terenu Cmentarza skutkuje potrzebą usunięcia olbrzymiej ilości liści, co jednak dla uniwersyteckiej grupy, zaprawionej w dobrej i skutecznej pracy, nie było problemem i teren został w krótkim czasie idealnie oczyszczony.

SUTW Kamień Pomorski