W obecnym roku akademickim 2018/2019 słuchacze UTW w ramach wolontariatu dwa razy w tygodniu pracują w Miejskiej Bibliotece przy wyszukiwaniu w Głosie Szczecińskim archiwalnych artykułów dotyczących naszego miasta. Materiały te posłużą do skompletowania Prasowego Archiwum, które sporządzi Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, a będzie dotyczyło Kamienia Pomorskiego i okolic. Znalezione artykuły będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Ta żmudna acz ciekawa praca odbywa się w przyjaznych warunkach Biblioteki i cieszy się wśród członków Uniwersytetu dużym zainteresowaniem.

źródło:
UTW Kamień Pomorski