W środę 27.06.2018r., odbył się pierwszy (z czterech) koncert organowy w ramach wydarzenia pn.: „Wolińskie Koncerty Organowe”. Podczas koncertu wystąpili: Ewa Rułka – flet, Piotr Piechocki – klarnet, Małgorzata Klorek (Polska) – organy. Koncert poprowadziła  – Maja Piórska. 

Zapraszamy na kolejne koncerty, które odbędą się odpowiednio: 11.07.2018r., 15.08.2018r., 29.08.2018r. Wszystkie koncerty organowe odbędą się w Kolegiacie Św. Mikołaja w Wolinie, a wstęp na nie będzie bezpłatny.

Organizatorzy: Gmina Wolin, Ośrodek Kultury Gminy Wolin, Kolegiata Św. Mikołaja Bp w Wolinie, Ośrodek Kultury Gminy Wolin