Wolińskie PGK informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieprzerwanie przyjmuje odpady. Mieszkańcy Gmina Wolin mogą korzystać z usług Punktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00 oraz w ostatnią sobotę każdego miesiąca.

MPGK przypomina o tym, ponieważ w ostatnim czasie pojawiają się nieprawdziwe informacje odnośnie funkcjonowania PSZOK’u. Odpady są nieprzerwanie przyjmowane od mieszkańców, którzy złożyli deklaracje i uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami.

źródło:
MPGK Wolin