Zadania inwestycyjne, w maleńkiej Gminie Świerzno, w przyszłym roku to aż 60% budżetu. Jak wskazuje Radosław Drozdowicz, prorozwojowy budżet nie wiąże się jednak z generowaniem dodatkowego zadłużenia. – Zmniejszy się ono o kolejne 750 tys. złotych. Są to jednak spłaty emitowanych w poprzednich kadencjach obligacji – dodaje.

Przyszłoroczny budżet maleńkiego Świerzna to wydatki na poziomie 51 mln złotych. Niebagatelna część tej kwoty, bo aż 30,9 mln złotych to środki na zadania inwestycyjne. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się: przebudowa drogi Świerzno – Gostyń, przebudowa drogi gminnej Jatki – Będzieszewo – Kępica, przebudowa drogi Rybice – Sulikowo, rewitalizacja budynku gminnego na potrzeby nowej przychodni oraz obiektu przystosowanego na posterunek policji, kontynuacja budowy remizy OSP, wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowe (pałacu) w Stuchowie, modernizacja oczyszczalni ścieków w Stuchowie czy budowa świetlicy wiejskiej w Sulikowie. 

– Nie zatrzymujemy się na tym, bo przyszły rok to nowe możliwości. Będziemy próbować pozyskać dofinansowanie z nowej perspektywy unijnej czy też Lokalnej Grupy Rybackiej lub Lokalnej Grupy Działania – przekonywał Radosław Drozdowicz.