Wójt Gminy Świerzno ogłasza konkurs dla kandydatów, chcących podjąć pracę w Urzędzie Gminy Świerzno na stanowisku do Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Turystyki i Promocji Gminy, Organizacji Pozarządowych. Jakie wymagania stawiane są przed kandydatami? Przeczytajcie.