Rada Gminy Świerzno udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu wójtowi Krzysztofowi Atrasowi. Dochody świerznowskiego samorządu w ubiegłym roku osiągnęły 19,1 mln złotych, natomiast wydatki 17,8 mln zł.

– Dziękuje wszystkim radnym, którzy udzielili mi absolutorium, to roczne podsumowania stanu finansów. Fakt, że jedna osoba była przeciwna przyjmuję z pokorą i zapewniam, ze postaram się, żeby za rok absolutorium poparła cała Rada – powiedział w rozmowie z naszą redakcją Wójt Krzysztof Atras.