W trakcie dzisiejszych obrad Rady Gminy Świerzno Wójt Radosław Drozdowicz otrzymał jednogłośne absolutorium oraz wotum zaufania! Rada doceniła jego pracę za miniony rok, w tym modernizację dróg, nowe inwestycje, pozyskane środki oraz poprawę estetyki gminy.

– Dziękuję również wszystkim Mieszkańcom gminy. Najlepszy w województwie zachodniopomorskim wynik w wyborach samorządowych pokazał, że obrany przez nas kierunek rozwoju gminy był słusznydodał wójt Radosław Drozdowicz.