Wójt Gminy Świerzno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerznie. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.