Wójt Gminy Świerzno zapowiada, że dołoży starań, aby w granicach możliwości tamtejszego samorządu zimowe odśnieżanie dróg wyglądało lepiej niż dotychczas.

Na zlecenie gminy, nasza spółka komunalna posypywała wewnętrzne drogi gminne mieszanką soli z piaskiem. Niestety po moim wieczornym objeździe sam widzę, że dotychczasowe metody i sprzęt, którym dysponuje gmina nie dają prawie żadnego efektu. Podobnie wyglądają też drogi województwa i powiatu w naszej gminie, ale to żadne wytłumaczenie. Dołożę starań żeby było lepiej, w granicach naszych możliwości – podkreśla Radosław Drozdowicz.