W ostatnim czasie wielu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego dostało niepokojące SMS-y, informujące o przerwach w dostawach prądu lub gazu. Wojewoda zachodniopomorski ostrzega przed fałszywymi wiadomościami i uspokaja: „Nie ma żadnego zagrożenia”.

Wiadomości wysyłane na telefony mieszkańców pochodzą rzekomo od sztabu kryzysowego działającego przy urzędzie wojewódzkim, co sprawia, że brzmią one wyjątkowo wiarygodnie. Informują one o mogących wystąpić przerwach w dostawach prądu i gazu, co w obecnej, trudnej sytuacji energetycznej, może wywoływać obawy wśród mieszkańców. Do tych informacji odniósł się wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, który ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, które mają na celu wywołanie niepotrzebnej paniki i chaosu.

„Obecnie nie ma żadnego zagrożenia jeżeli chodzi o ciągłość dostaw prądu i gazu” – uspokaja wojewoda. Zbigniew Bogucki poinformował również, że odpowiednie służby podejmują już czynności w sprawie fałszywych wiadomości.