Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności, co daje wykonawcy możliwość niezwłocznego przystąpienia do prac budowlanych. 

Decyzję ZRID udało się uzyskać niezwykle sprawnie – w niespełna 3 miesiące. Tym samym, po wielu latach oczekiwania, tunel w Świnoujściu przechodzi z fazy analiz, planów i projektów do realizacji robót budowlanych.

Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj” w ramach podpisanej we wrześniu 2018 roku umowy o wartości 793 mln złotych. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR, Gulermak i Energopol Szczecin, a oddanie do ruchu planowane jest we wrześniu 2022 roku. Inwestorem jest Miasto Świnoujście, które finansuje inwestycję, a GDDKiA pełni rolę inwestora zastępczego, wspierając samorząd w prowadzeniu inwestycji. Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, a kwota dofinansowania to 775,6 mln złotych.

źródło:
ZUW