Plaże są dobrem narodowym, wstęp na nie jest bezpłatny, nie można przegradzać odcinków plaży na potrzeby działalności gospodarczej – tak brzmią wytyczne wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca dla starostów przed zbliżającym się sezonem letnim.

Wojewoda, obok wytycznych, podpisał także zarządzenia regulujące kwestię dzierżawy na plażach na odcinku Świnoujście-Warszów (prawobrzeże Świnoujścia) oraz na terenie starostwa w Kamieniu Pomorskim na obszarach położonych w granicach miejscowości: Łukęcin, Dziwnówek Dziwnów, Międzywodzie. Na podstawie tych dokumentów starostowie mogą dzierżawić plaże gminom – a te poddzierżawiać je osobom trzecim w drodze przetargu nieograniczonego na okres nie dłuższy niż 10 lat. W przygotowaniu są decyzje dotyczące kolejnych odcinków plaż na terenie Pomorza Zachodniego.

– Zasady wydzierżawiania plaż muszą być jednolite i transparentne – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc – Ważne jest także to, by żadna działalność gospodarcza prowadzona na plaży nie ograniczała przestrzeni wolnej dla ruchu – w tym pojazdów ratunkowych.

Wolna od działalności gospodarczej, zgodnie z wytycznymi wojewody, ma być przestrzeń od linii wody do połowy plaży w kierunku wydm, jednak nie mniejsza, niż 10 metrów od linii wody. Dodatkowo dzierżawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na obszarach dzierżawionych i w pełni współpracować z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Do obowiązków dzierżawcy należy też utrzymanie systemu oznaczeń, m.in. słupków, tablic, masztów, w szczególności informacji dot. granic plaży strzeżonej i miejsc udzielania pierwszej pomocy.

– Na plażach musza być także wskazane miejsca na lądowiska dla LPR oraz miejsca wyznaczone w celu przekazywania osób, które wymagają transportu lub uległy wypadkowi, są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – dodaje wojewoda Tomasz Hinc. – Bezpieczeństwo wypoczywających na plażach Pomorza Zachodniego jest najważniejsze.