DSC07024 — kopia

Wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz przekazał 18 tysięcy złotych dla rodzin ofiar wypadku w Kamieniu Pomorskim, który miał miejsce w Nowy Rok 1 stycznia 2014 roku. Środki finansowe pomogą zaspokoić podstawowe potrzeby materialne w tych trudnych dla rodzin chwilach.

-W pierwszych dniach musimy zapewnić bliskim ofiar jak najlepszą pomoc. Trzeba ich otoczyć właściwą opieką, tak żeby mogli przeżyć najcięższe chwilę – poinformował wojewoda Marcin Zydorowicz. Od początku rodziny znajdują się pod opieką policyjnych psychologów. Kolejnym etapem pomocy jest przekazanie pieniędzy bliskim oraz zapewnienie poszkodowanym dzieciom jak najlepszej opieki zdrowotnej, oraz jeżeli będzie taka konieczność, rehabilitacji – dodał Wojewoda.

 Środki przekazane na wypłatę rodzinom ofiar wypadku to bezzwrotne  zasiłki celowe. Każda z trzech poszkodowanych rodzin otrzymała po sześć tysięcy złotych. Pieniądze zostały przekazane na podstawie ustawy o pomocy społecznej.