Od 6 września przestaje obowiązywać zakaz korzystania z wód rzeki Odry. Podczas prowadzonych w ostatnim tygodniu badań wody nie stwierdzono nowych przypadków śnięcia ryb na całej długości rzeki.

Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski podjął decyzję o zniesieniu ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem 12 sierpnia i przedłużanych w kolejnych tygodniach. Służby i inspekcje nadal będą prowadziły monitoring Odry, koordynowany przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Decyzje dotyczące znoszenia szczegółowych zakazów na różnych odcinkach Odry, w tym zakazu połowu ryb podejmą zarządzający: zarząd województwa zachodniopomorskiego, Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego – Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie i Wody Polskie.