Wójt Świerzna Radosław Drozdowicz informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim decyzją znak: PS-N-HK-4401-60/19 z dnia 20 września 2019 r. informuje, że badania wody w pobranej próbce nie wykazały przekroczeń parametru biologicznego, tj. enterokoków kałowych oraz bakterii grupy coli.
Woda z podawana z wodociągu publicznego dla mieszkańców Świerzna może być wykorzystywana do spożycia. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim
Wójt Świerzna
Radosław Drozdowicz