Wójt Świerzna Radosław Drozdowicz informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim decyzją znak: PS-N-HK-4401-600-60/19   z dnia 16 września 2019 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Świerznie do odwołania,  ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody:

enterokoki kałowe – 1 jtk/100 ml

bakterie grupy coli 5 jtk/100 ml.

W związku z powyższym zabrania się spożywania wody z publicznego wodociągu. Woda może być  jedynie wykorzystywana do celów W.C.

Szczegółowych informacji udziela Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w Świerznie (tel. 91 38 28 135).

Woda będzie dostarczana w godzinach:
8:00 – 12:00
16:00 – 19:00

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

Wójt Świerzna
Radosław Drozdowicz