Wójt Świerzna Radosław Drozdowicz informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim decyzją znak: PS-N-HK-4401-82/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. informuje, że badania wody w pobranej próbce nie wykazały przekroczeń parametru biologicznego, tj. enterokoków kałowych.

Woda z podawana z wodociągu publicznego dla mieszkańców Kępicy i Będzieszewa może być wykorzystywana do spożycia. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

Wójt Świerzna
Radosław Drozdowicz