– Firma Astaldi poinformowała, że nie podpisze umowy na zaprojektowanie i budowę tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. Umowa miała być podpisana w wyznaczonym przez Miasto terminie 3 sierpnia – informuje Janusz Żmurkiewicz. -Kilkanaście godzin przed wyznaczonym terminem Włosi podjęli ostateczną decyzję o rezygnacji z kontraktu.

Do tej pory firma Astaldi zapewniała, że chce podpisać umowę i prosiło o przesunięcie terminu podpisania umowy. – W pismach z dni 3 lipca i 19 lipca br. włoski koncern zapewniał, że negocjuje z bankami Gwarancję Należytego Wykonania (kwota stanowi 10 proc. wartości kontraktu) – pisze Żmurkiewicz. – W związku z wycofaniem się zwycięzcy przetargu na tym etapie, wadium jakie konsorcjum wpłaciło przystępując do procedury w wysokości 10 mln zł. przechodzi na rzecz inwestora – czyli Miasta Świnoujście. Kolejnym krokiem miasta będzie zaproszenie do podpisania umowy konsorcjum firm Porr S.A. (lider) wraz z Porr Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut i Energopolem Szczecin, które złożyło drugą najkorzystniejszą ofertę na kwotę: 793 186 390,32 zł.

W komunikacie na tę okoliczność włoska spółka informuje:

Astaldi odstępuje od podpisania umowy na projekt: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” z powodu: Upływu prawie dwóch lat od przedstawienia oferty do rozpoczęcia robót Braku rzeczywistej waloryzacji kosztów robót w Polsce, które tylko w ostatnim czasie wzrosły o 30 proc. Dużego ryzyka wydłużania się procedur rozliczania robót dodatkowych. Braków w dostępie do zasobów materiałowych i osobowych na polskim rynku”