Umowa na realizację zadania dotyczącego modernizacji świetlicy wiejskiej w Kłodzinie została podpisana (18.06) w tut. Urzędzie w obecności Burmistrza Golczewa Macieja Zielińskiego i wykonawcy prac tj. firmy ZHU MAKRES z Gryfic.

Świetlica wiejska w Kłodzinie już wkrótce przejdzie modernizację polegającą m.in. na dobudowaniu części socjalnej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych pracach wykończeniowych. Planowane zakończenie robót budowlanych – to październik bieżącego roku.

Zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino” jest współfinansowane w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, na lata 2014 – 2020.

źródło:
UM w Golczewie