To było pierwsze w tym roku wiosenne ognisko dla dzieci z Kołczewa zorganizowane przez Sołtysa Kołczewa, Radę Sołecką i Stowarzyszenie „Razem dla Kołczewa”. Oprócz pieczenia kiełbasek przy muzyce, były konkurencje sportowe i zabawy ruchowe, malowanie twarzy, pokaz wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej Kołczewo. Wszystkie dzieci otrzymały baloniki, soczki i kiełbaski, a dzieci biorące udział w konkursach słodkie nagrody. Dziękujemy Panu Bogdanowi Czaplickiemu, Radnemu Powiatu i Pani Beacie Majewskiej, Radnej Gminy Wolin za wsparcie finansowe.

źródło:
Organizator