W Wielką Sobotę mieszkańcy Kamienia Pomorskiego święcą w kościołach jedzenie, które potem spożyją podczas wielkanocnego śniadania. Wierni do koszyczków wkładają m.in. jajka, wędliny, chleb, sól, pieprz, baranka z cukru lub masła. Poświęconymi pokarmami dzielą się potem podczas wielkanocnego śniadania.

W Wielką Sobotę w kościołach trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Dzień ten jest podzielony na dwie części. Pierwszą z nich jest święcenie pokarmów, które wierni do południa przynoszą do świątyń. Święcimy chleb (na pamiątkę nakarmienia przez Jezusa tłumów na pustyni), mięso (przypomnienie baranka spożywanego przez Jezusa i uczniów w wieczerniku podczas Paschy) i jajka (symbol nowego życia).

Pragnę wyrazić wdzięczność za postawę modlitwy i złożyć Wam życzenia świąteczne. Abyście podczas tych Świąt przy wspólnym posiłku pozostali sobą, abyście nie udawali kogoś innego, abyście nie zachwycali się blichtrem tego świata, nie przechwalali się zbytkami, ale właśnie dzieląc się sobą, pozostali sobą, takimi jakimi jesteście. Wtedy ten czas wspólnego spotkania, przy wspólnym stole, będzie czasem radości – podkreślał ks. Leszek Tokarzewski.

Drugą częścią obchodów Wielkiej Soboty jest Liturgia Wigilii Paschalnej. To symbol przejścia ze śmierci do nowego życia. Kapłan święci ogień i wodę chrzcielną. Wierni odnawiają także swoje przyrzeczenia ze chrztu. Następnie sprawowana jest uroczysta Eucharystia, którą kończy procesja rezurekcyjna. Bicie dzwonów i śpiew radosnego Alleluja obwieszcza Zmartwychwstanie Chrystusa.

Uroczystościami Liturgii Wigilii Paschalnej rozpoczynamy pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jego zwieńczeniem będzie uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Pocieszyciela który zstąpił zgodnie z obietnicą Chrystusa.