Kontynuujemy nasz cykl dotyczący umorzeń należności podatkowych, jakich samorządowcy z gmin powiatu kamieńskiego udzielili w 2018 roku. Podanie wykazu osób i firm, którym podatki umorzono, odroczono czy tez rozłożono na raty, jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Dotyczy to kwot przewyższających 500 zł.