Kontynuujemy nasz cykl publikacji, związanych z umorzeniami podatków. Po Kamieniu Pomorskim, Wolinie i Świerznie kolejnym samorządowcem, który podał do publicznej wiadomości taką informację jest Burmistrz Międzyzdrojów. Podanie wykazu do  jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

W wykazie podawane są osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł.