10.180 złotych, taką kwotę będzie mógł zarobić starosta kamieński. Decyzja o uposażeniu jakie będzie przysługiwało Józefowi Malcowi zapadnie w trakcie najbliższej sesji, która odbędzie się 5 grudnia.

Zgodnie z projektem uchwały, Józef Malec miałby otrzymać 4700 złotych wynagrodzenia zasadniczego, do tego należy doliczyć dodatek funkcyjny w kwocie 1900 złotych oraz dodatek specjalny na poziomie 40% i dodatek za wysługę lat pracy.