27 proc. Polaków chce wydać na wielkanocne zakupy spożywcze od 501 do 1000 zł – wynika z badania „Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023”. Co szósty badany planuje przeznaczyć na ten cel od 201 do 300 zł. Inny raport pokazuje, że świąteczne zakupy będziemy robić na ostatnią chwilę, licząc na promocje.

W grupie, która planuje wydać na świąteczne zakupy maksymalnie 1000 zł, jest więcej mężczyzn (32 proc.) niż kobiet (23 proc.). Taką opcję wybrało 32 proc. osób pochodzących ze wsi i 19 proc. ankietowanych z największych miast. 

24 proc. badanych planuje wydać przed świętami od 301 do 500 zł. Taką kwotę na wielkanocne zakupy spożywcze wyda więcej kobiet niż mężczyzn (30 proc. w porównaniu do 18 proc.), 34 proc. 30-39 latków i 37 proc. mieszkańców metropolii powyżej 250 tys. osób. Jest to budżet, który na Wielkanoc przeznaczy najwięcej osób zarabiających mniej niż 2 tys. zł na rękę (36 proc. badanych).

18 proc. badanych chce wydać na świąteczne jedzenie od 201 do 300 zł. Kwotę taką zadeklarowało 24 proc. kobiet i 10 proc. mężczyzn oraz seniorzy powyżej 60. roku życia (27 proc.). Często tę odpowiedź wskazywali również mieszkańcy wsi i osoby z dochodem od 2 tys. do 2999 zł netto. Co jedenasty respondent (9 proc.) wyda na świąteczne jedzenie od 101 do 200 zł. W tej grupie znalazło się 14 proc. seniorów, 16 proc. mieszkańców małych miast oraz 13 proc. badanych z najmniejszych dochodem – do 1999 zł netto.

W 2022 r. kwotę od 501 do 1000 zł na wielkanocne jedzenie zamierzało przeznaczyć 23 proc. badanych (o 4 punkty procentowe mniej niż w tym roku). Wydatki na poziomie od 301 do 500 zł obecnie deklaruje 24 proc. w porównaniu do 29 proc. w 2022 r.

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2023 r. W badaniu uczestniczyła reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.