Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego odwiedził siedziby Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju” w tamtejszym biurze LGD w wolińskim dworku. Olgierd Kustosz jest odpowiedzialny za kontrolę prac wszystkich Lokalnych Grup Działania z terenu naszego województwa. Instytucja poprzez prowadzone nabory oraz szkolenia wspiera nie tylko samorządy ale także lokalnych przedsiębiorców pomagając im zyskiwać dodatkowe środki na działalność firm.

Wizyta wicemarszałka zbiegła się z zakończonymi trzema naborami wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad dwóch milionów złotych. Z tej puli, aż 1,6 mln pochodzi z dodatkowych środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego.

LGD nie tylko sprawnie dystrybuuje środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, ale również pozyskuje inne środki zewnętrzne na projekty własne. Aktualnie prowadzi projekt „Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”. W ramach projektu organizowane są szkolenia i poradnictwo indywidualne dla organizacji pozarządowych, kurs dla liderów tych podmiotów, spotkania konsultacyjne z reprezentantami organizacji społecznych. Zaplanowano również imprezę plenerową pt. „Święto organizacji pozarządowych powiatu kamieńskiego” – podkreśla Ewa Grzybowska, Burmistrz Wolina.

Zadania będą wykonywane w latach 2022-2023, a LGD pozyskała na realizację tego projektu 300 tys. złotych z Narodowego Instytutu Wolności (NOWEFIO na lata 2021-2030). Jak wskazuje Burmistrz Wolina, sprawne działanie LGD nie byłoby możliwe bez zaangażowania prezes LGD Karoliny Cackowskiej, kierownik Biura Doroty Bursy, a przede wszystkim fachowego zespołu pracowników: Marzeny Mróz, Macieja Klima oraz Pani Magdaleny Stróżek.