Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podczas spotkania w Golczewie (4.02.) przedstawił uczestnikom możliwości dofinansowania przez Urząd Marszałkowski społecznych inicjatyw.

Zostały omówione granty sołeckie, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wicemarszałek Rzepa przedstawił również konkursy ogłoszone przez Urząd Marszałkowski m.in. Zachodniopomorski Rolnik Roku, Program Społecznik, Piękna Zachodniopomorska Wieś. O dofinansowania będą mogli również ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W golczewskim spotkaniu wzięli udział m.in. Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński, radni, sołtysi i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

link: Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”
link: Piękna Zachodniopomorska Wieś
link: Zachodniopomorski Rolnik Roku

źródło:
UM w Golczewie