Dawny węzeł Rurka, który powstał w latach 1977-1979 wraz z dwujezdniową drogą E-14, zmieni swój kształt, a w miejsce obecnych wiaduktów powstaną nowe. Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy obecnego węzła Goleniów Południe na drodze ekspresowej S3. Przedmiotem przetargu jest wykonanie kompletnej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem decyzji środowiskowej, a następnie przygotowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Zakres prac planowanych na węźle Goleniów Południe obejmuje wykonanie nowych konstrukcji wiaduktów węzła i dostosowanie geometrii łącznic do obecnych wymagań. Na wykonanie kompletnej dokumentacji przewidziano 27 miesięcy.

Nowe wiadukty i korekty łącznic

Głównym elementem węzła są wiadukty pięcioprzęsłowe o długości 122,9 m nad linią kolejową i drogą powiatową. Obiekty te były budowane według ówczesnych norm i muszą być dostosowane do obecnej klasy I. Są też już mocno wyeksploatowane. Dlatego planowana jest rozbiórka istniejących wiaduktów i wykonanie w ich miejscu nowych konstrukcji.

W układzie drogowym węzła również zajdą zmiany. Zwiększone mają być promienie łącznic, a szerokość pasów włączeń i wyłączeń zostanie dostosowana do obecnych norm. Po zachodniej stronie węzła, na połączeniu z drogą powiatową, ma powstać rondo.

Kompletna dokumentacja

Wykonawca dokumentacji będzie miał za zadanie wykonać opracowania koncepcyjne, materiały do wydania decyzji środowiskowej oraz wszelkie opracowania i badania geologiczne i geotechniczne. Zostanie również opracowany projekt budowlany wraz z materiałami do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz projekty wykonawcze. Projektant będzie również pełnił nadzór autorski nad realizacją zadania. Termin otwarcia ofert w przetargu został wyznaczony na 4 lutego br.