Urząd Miejski w Golczewie przypomina, iż można składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie. 

Wnioski można składać na zakup węgla w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, oraz drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)

Węgiel w preferencyjnej cenie na wskazanym składzie będą mogły zakupić osoby, które:

1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony w 2023 roku.

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:
I transza – maksymalnie do 1,5 tony – do dnia 31 grudnia 2022 roku,

II transza – maksymalnie do 1,5 tony – od dnia 1 stycznia 2023 roku.(powiększona o niewykorzystany limit z 1 transzy)

Cena węgla dla naszych mieszkańców wynosi 1 900 zł za tonę.