We wtorek o godzinie 14 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, w czasie której grupa radnych podejmie dyskusję na temat uchylenia zgody Burmistrzowi Golczewa na sprzedaż udziałów w spółce Golczewska Woda. Czym kierowali się wnioskodawcy? Skąd wątpliwości? Poniżej publikujemy nadesłane na naszego redakcyjnego maila pytania, które nurtują radnych.

1. Czy gmina (mieszkańcy) mają zabezpieczony dostęp do wody pitnej i wpływ (poprzez organy gminy) na kształtowanie jej cen w razie zbycia udziałów w spółce Golczewska woda; czy ewentualne przejęcie zasobów przez podmiot zewnętrzny nie zwiększa zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców?

2. Gdzie jest wycena spółki, kto i na jakich zasadach ją wyceniał, za ile można nabyć udziały (według ogłoszonego w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdania za 2016 rok kapitał spółki wynosi 30 tys. zł pomniejszony o starty za poprzednie lata.

3. Gmina wniosła jako aport rzeczowy do spółki (brak w bilansie) prawo do dysponowania działką, w jakim celu, kto jest jej właścicielem, na czym polega to „prawo do dysponowania”, na jak długo zawarto umowę?

4 . Czy gmina oszacowała zasoby i wartość posiadanych, oraz wniesionych do spółki zasobów wodnych (według WHO woda w 2030 roku będzie surowcem strategicznym o większym znaczeniu, niż obecnie ropa, czy gaz ziemny)?

5. Ile i za jaką kwotę Burmistrz ma zamiar zbyć udziały w spółce Golczewska woda, czyli jaka jest cena, za jaką można sprzedać bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, oraz zgodzić się na dyktat cenowy (już raz oddaliśmy prawo do zaopatrzenia w ciepło budynków gminnych – czy cena ciepła jest korzystna?).

6. Czy gmina posiada mapę zasobów, ocenę dostępu do nich (umowy z właścicielami działek, na których leżą zasoby wody, działek, przez które woda będzie transportowana, czy jest plan sieci wodociągowej, itp. jednym słowem czy jako mieszkańcy gminy mamy zabezpieczony dostęp do zasobów i ich eksploatacji, oraz czy sprzedaż udziałów w spółce może nam ten dostęp pogorszyć?

Ze względu na strategiczne znaczenie dla mieszkańców gminy Golczewo dostępu do zasobów wody pitnej, oraz wpływu na kształtowanie jej ceny grupa radnych wraz z przewodniczącym Romanem Dorniakiem wnosi o cofnięcie zgody na zbycie udziałów w spółce Golczewska woda poprzez przyjęcie stosownej uchwały. Jak czytamy, głosowanie ma mieć charakter imienny, aby wyborcy mogli rozliczyć swoich radnych z podstawowego zadania radnego, jakim jest godne reprezentowanie i dbałość o interes społeczny.