Już we wtorek pierwszy z egzaminów ósmoklasistów w 2023 roku. 23 maja uczniowie będą pisać sprawdzian z języka polskiego. Dzień później zmierzą się z egzaminem z matematyki, a w czwartek 25 maja przyjdzie czas na test z języka obcego. 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzaminu nie można jednak nie zdać. Nie ma określonego minimalnego progu punktów, który należy osiągnąć. Wyniki sprawdzianów będą jednak decydujące dla wszystkich, którzy chcą kontynuować naukę.

Ósmoklasiści przystąpią w 2023 roku do egzaminów z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Każdy uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych. Do wyboru ósmoklasistów pozostają języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.

Każdy ze sprawdzianów będzie pisemny. W arkuszach egzaminacyjnych pojawią się zadania otwarte i zamknięte. Egzamin ósmoklasisty 2023 przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni od 23 maja:

  • 23 maja – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • 24 maja – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • 25 maja – egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut

Wszystkie sprawdziany rozpoczynają się o 9 rano. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w pierwszym terminie, będą mieć drugą okazję w dniach 12-14 czerwca. Pracę z arkuszem można przedłużyć. Uprawnienia mają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cudzoziemcy:

  • języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
  • matematyki – nie więcej niż o 50 minut
  • języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut. Przedłużenie nie dotyczy cudzoziemców

Uczniowie poznają swoje wyniki egzaminów 3 lipca6 lipca ósmoklasiści otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach swoich sprawdzianów. Zaświadczenie będzie zawierać wynik procentowy i wynik na skali centylowej, który pokaże odsetek ósmoklasistów uzyskujących wynik taki sam lub niższy niż zdający.