Resort klimatu i środowiska przypomniał, że we wtorek (11 października) mija termin na złożenie przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty wrażliwe oświadczenia do sprzedawców ciepła o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, dla których stosuje się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą. To szansa na obniżenie rachunków.

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Należy je złożyć do sprzedawcy ciepła, z którym zawiera się lub ma się zawartą umowę.

W przypadku odbiorców wrażliwych (np. szpitale, szkoły czy żłobki) niezłożenie w wyznaczonym terminie oświadczenia, uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Będzie do tego zobowiązany w miesiącu następującym po miesiącu, gdy wpłynie spóźnione oświadczenie. Czyli jeśli złożono je np. w listopadzie, zacznie funkcjonować od grudnia.

Wzory oświadczeń znaleźć można na tej stronie internetowej.