Wąskie działki cieszą się coraz większą popularnością. Jednak zanim przystąpimy do budowy domu, warto dowiedzieć się, jak blisko granicy może znajdować się budynek. Podpowiadamy, ile metrów może dzielić dom od końca działki.

Dlaczego wąskie działki cieszą się tak dużym zainteresowaniem?

Zarówno wsie, jak i miasta ciągle się poszerzają i rozbudowują, pojawia się na nich coraz więcej domów. Niestety ceny działek są bardzo wysokie, z roku na rok ich koszt jest wyższy. Zarządzający gruntami obserwując tę sytuację, decydują się na dzielenie większych pól na połowę bądź nawet kilka części. Tak właśnie powstają najczęściej wąskie działki. Dzięki temu więcej osób może pozwolić sobie na ich zakup, ponieważ są tańsze. Pojawia się jednak pewien problem – jak zagospodarować taką działkę? Projekty domów na wąską działkę wykonane są na szczęście tak, aby zapewnić właścicielowi funkcjonalność domu, jak i estetyczną bryłę. 

Jak blisko granicy działki można wybudować dom?

Regulacje mówiące o tym, jak blisko granicy działki można wybudować dom, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zapisy rozporządzenia jasno mówią o tym, że jeśli chcemy wybudować dom równolegle do granicy działki, musimy zachować co najmniej: 

  • 4 metry odległości, jeśli w ścianie usytuowane są okna lub drzwi, 
  • 3 metry odległości, jeśli w ścianie nie znajdują się otwory okienne ani drzwiowe. 

Z kolei, jeżeli ściana domu ma być ustawiona nierównolegle do granicy działki, wtedy należy zachować odległość 4 metrów pomiędzy najbliższą krawędzią zewnętrzną drzwi lub okna a końcem działki albo 3 m od najbliższego wykusza, ryzalitu lub narożnika budynku. 

Czasami dopuszczalne jest wybudowanie domu jedynie 1,5 m od granicy działki. Na taką możliwość musi zezwalać jednak plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Druga sytuacja umożliwiająca postawienie domu tak blisko granicy działki występuje wtedy, kiedy szerokość działki wynosi 16 m lub mniej. Musi to być jednak ściana budynku wyłącznie jednorodzinnego bez okien i drzwi. 

Jaką odległość od granicy działki trzeba zachować, decydując się na dom z tarasem lub balkonem?

Wiemy już, że dom należy wybudować w odległości 4 lub 3 m od granicy działki. Czy jednak ta zasada dotyczy także budynków z tarasem lub balkonem? Jeśli chodzi o te części domów, sytuacja prezentuje się nieco odmiennie. Jeśli w konstrukcji budynku zastosowano takie elementy jak taras, balkon, ozdobny gzyms i wykusz lub rampę, muszą one znajdować się 1,5 m od granicy działki.

Czy można wybudować dom bezpośrednio na granicy działki?

Zdarzają się sytuacje, w których dom może być zbudowany bezpośrednio na granicy działki. Taka możliwość występuje jednak wtedy, kiedy nowy budynek będzie przylegał jedną ze ścian do domu, który jest umiejscowiony na sąsiadującej działce. Co więcej, należy dodatkowo uzyskać zgodę na takie posunięcie. Ponadto, wysokość takiego budynku musi być zgodna z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak widać, jest to sytuacja wyjątkowa, dlatego przed budową domu, należy zawsze przygotować się na pozostawienie odległości pomiędzy budynkiem a granicą działki.