Masz problem z nowym wnioskiem o Warunki zabudowy?
Pisz, to pomogę w:
a) Przygotowaniu wniosku i załączników do Decyzji o Warunkach Zabudowy,
b) Przygotowanie wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
c) Zgłoszenie robót budowlanych dla domków do 35m2.
lukasz170884@gmail.com